tijana markovic, predavac, logate akademija

Tijana Marković

Java Developer i Mašinsko učenje

Tijana Marković rođena je 20.10.1990 u Nikšiću. Osnovne i specijalističke studije završila je na Fakultetu za informacione tehnologije. Školovanje je nastavila na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gdje je završila master i doktorske studije u oblasti vještačke inteligencije. Dio doktorskih studija provela je kao gostujući istraživač na Univerzitetu Temple u Americi. Trenutno radi kao profesor za predmete iz oblasti programiranja i baza podataka na Fakultetu za informacione tehnologije. Kao istraživač i programer bila je angažovana na velikom broj nacionalnih i internacionalnih projekata.

Ostali predavači