seid krsic, predavac, logate akademija

Seid Kršić

Uvod u programiranje Python

Seid je rođen 20. juna 1994. godine u Beranama, dok je studije završio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer Teorijska matematika. Bio je student povjerenik PMF-a u periodu od 2016-2020 godine, kao i predsjednik NVU “Studentski savez Prirodno-matematičkog fakulteta”. Kao predsjednik SSPMF bio je organizator nekoliko kurseva web programiranja za studente PMF-a, kao i jedan od osnivača “Konferencije studenata tehničkih fakulteta” na teme iz oblasti internet tehnologija.

Radio u više škola kao nastavnik matematike i informatike. Već par godina intenzivno se angažovao i specijalizovao u radu sa osnovcima i srednjoškolcima, sa ciljem da se unapređenjem logičkog, matematičkog, kao i kreativnog razmišljanja kod djece savladaju elementarni, ali i napredni koncepti u programiranju.

Ostali predavači