heril muratovic, predavac, logate akademija

Heril Muratović

Java Developer

Heril Muratović rođen je 14.01.1992. godine u Baru. Završio je Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, na smjeru Računarstvo i informacione tehnologije. Od 2014. godine radi kao softver inženjer, a od 2016. je član Logate tima. Radi na poziciji backend/full stack developera i u svom radu najčešće koristi tehnologije: Spring Boot, JPA/Hibernate, TypeScript, Angular, Python, Laravel, Docker i React Native. U Logate kolektivu često drži obuke iz raznih programerskih oblasti svojim kolegama.

Ostali predavači