helena djurovic, predavac, junior akademija

Helena Đurović

Kreiranje igara u programskom jeziku Scratch
Helena već četiri godine djecu podučava kreativnom mišljenju, algoritamskom načinu razmišljanja i rješavanja problema. Nakon višegodišnjeg iskustva stečenog u Ministarstvu prosvjete, odlučila je da svoja znanja i vještine prenese mališanima u Školi programiranja na PMF-u. Zadovoljna lica roditelja bila su sjajan povod za poziv Heleni da se priključi i našem timu na Akademiji Junior.
Diplomirani matematičar, u Agenciji za zaštitu životne sredine provela je 8 godina, gdje je zaslužna za razvoj brojnih baza podataka i aplikacija. Izvrsni rezultati na domaćim i međunarodnim projektima su je preporučili Ministarstvu prosvjete, u kojem od 2016. godine radi kao samostalni savjetnik pri Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije.

Ostali predavači