Network Admin

Network Admin

3 mjeseca

64 časa

Stručni predavači

Praktični rad

Savremen program kursa

Kako kompjuteri komuniciraju?

Mrežna administracija predstavlja kombinaciju aktivnosti u cilju nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Ova obuka je namijenjena mrežnim inženjerima koji konfigurišu i održavaju mreže na strani klijenta i na strani provajdera, kao i menadžerima i prodavcima kojima je potrebno praktično znanje o modernim mrežama. Osim toga, obuka će vam pomoći da proširite svoje znanje u oblasti rutiranja i TCP/IP mreža, rješavate probleme konekcija ka hostovima, radite na Cisco switch-evima i router–ima, kreirate backup i restore konfiguracione datoteke, a savladaćete i upravjanje mrežnom opremom.

Administratori mreže su odgovorni za upravljanje softverskim i hardverskim strukturama mreže sistema, kao što je LAN (Local Area Network) ili WAN (Wide Area Network) i za njihovo održavanje. Mreže mogu biti jednostavne, poput nekoliko umreženih računara, ali isto tako mogu sadržati stotine i hiljade povezanih kompjutera. Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od zadataka koji se danas postavljaju pred administratore IT infrastrukture.

Network Admin kurs predstavlja zaokruženu cjelinu, koja će ti predstavljati čvrst temelj za dalji razvoj karijere u ovom pravcu.

Zašto je Linux toliko zanimljiv?

Mrežna administracija predstavlja kombinaciju aktivnosti u cilju nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Ova obuka je namijenjena mrežnim inženjerima koji konfigurišu i održavaju mreže na strani klijenta i na strani provajdera, kao i menadžerima i prodavcima kojima je potrebno praktično znanje o modernim mrežama. Osim toga, na obuka će vam pomoći da proširite svoje znanje u oblasti rutiranja i TCP/IP mreža, rješavate probleme konekcija ka hostovima, radite na Cisco switch-evima i router–ima, kreirate backup i restore konfiguracione datoteke, a savladaćete i upravjanje mrežnom opremom.

Administratori mreže su odgovorni za upravljanje softverskim i hardverskim strukturama mreže sistema, kao što je LAN (Local Area Network) ili WAN (Wide Area Network) i za njihovo održavanje. Mreže mogu biti jednostavne, poput nekoliko umreženih računara, ali isto tako mogu sadržati stotine i hiljade povezanih kompjutera. Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od zadataka koji se danas postavljaju pred administratore IT infrastrukture.

Mrežni Admin kurs predstavlja zaokruženu cjelinu, koja će ti predstavljati čvrst temelj za dalji razvoj karijere u ovom pravcu.

12 modula

12 polaznika

Savremene tehnologije

Mogućnost zaposlenja u IT industriji

Testiranje po završetku

Prijava & organizacija nastave

Pravo na prijavu imaju svi koji su zainteresovani da savladaju osnove administracije Linux operativnim sistemima. Predznanje polaznika nije ključno, ali poznavanje osnova administracija sistema može uveliko olakšati polaznicima da prate tempo kursa. Kurs je praktično i problemski orijentisan i zbog toga zahtijeva od polaznika da dobro poznaju rad na računaru.

Rok za prijave je 11. mart 2021. godine. Po isteku roka za prijavu, objavićemo finalnu listu polaznika, a polaznici će biti kontaktirani radi potvrde termina.

Cijena kursa je 720.00 €. Način plaćanja: Gotovina ili u 2 mjesečne rate. Cijena Akademije obuhvata:

  • Pun fond časova (64 časa) prema dvomjesečnom programu
  • Razvojno okruženje, materijali za vježbe, literatura itd.
  • Snimljeni video materijali svih predavanja, dostupni za pregled i učenje u periodu od  dana početka predavanja, do 2 sedmice nakon posljednjeg predavanja
  • Konsultacije sa predavačima u dogovorenom terminu

Kako je broj mjesta na kursu ograničen na 12, težimo da mjesta obezbijedimo za polaznike koji jasno pokažu svoju motivaciju i spremnost na posvećeno praćenje predavanja, učenje i napredak. Polaznici će biti odabrani na osnovu sledećih faktora:

  • Kvalitetno popunjena prijava – ozbiljnost, jasni odgovori na postavljena pitanja, motivacija.
  • Nivo poznavanja materije – kurs je namijenjen svima koji nemaju, a žele da steknu specijalizovana znanja o administraciji mreža, ali je praktično i problemski orijentisan i zahtijeva izvjestan stepen poznavanja računarskih mreža. Polaznici koji su se ranije susretali sa administracijom mrežnih sistema ili su to izučavali u školi/na fakultetu će moći kvalitetnije da isprate predavanja i uspješno završe kurs.

• Početak: 15. mart 2021. godine
• Trajanje: 12 sedmica + završni test
• Broj polaznika: 12
• Fond časova: 64 časa
• Ukupno sati predavanja: 48 sata
• Termin predavanja: ponedjeljkom i srijedom u terminu 17:00h – 19:00h
• Nedjeljno opterećenje: 4 sata + domaći zadaci, vježbanje i samostalan rad = do 8 sati učenja

Early Bird: Za prijave do 01. marta nudimo sniženu cijenu za 70€ na gotovinsko plaćanje! 

O predavačima

Gojko Gogić

Gojko je rođen u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu kao đak generacije, a potom i gimnaziju „Slobodan Škerović“. Diplomirao je na Elektro-tehničkom fakultetu UCG, smjer Telekomunikacije. Na trećoj godini studija pohađao je višemjesečnu praksu u Crnogorskom Telekomu, kao dio AmCham programa za najbolje studente.

Radio je kao profesor u Elektro-tehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, a zatim kao istraživač na BIO-ICT projektu. Od 2017. godine je član kompanije Ericsson AB Stockholm, gdje radi na poziciji IP/MPLS inženjera. Osim računarskih mreža, oblast interesovanja mu je i Web Development.

Savić Nedović

Savić je diplomirao na Elektro-tehničkom fakultetu UCG u Podgorici, smjer Telekomunikacije. Radio je 2 godine u Crnogorskom Telekomu na razlicitim pozicijama., a nakon toga je tri godine proveo u kompaniji Ericsson AB Stockholm, gdje je radio kao transport i IP/MPLS inženjer.

Od januara 2019. godine zaposlen je u kompaniji Logate, gdje radi kao sistem inženjer. Od 2017. do 2019. godine radio je i kao asistent na Univerzitetu Mediteran, na predmetu Informatika. Oblasti interesovanja racunarske mreze, operativni sistemi i programiranje.

Zaposleni u našoj kompaniji su prepoznati po iskustvu u radu i upravljanju mrežnim sistemima, te je ideja za kurs potekla upravo iz potrebe naših klijenata za usavršavanjem svojih zaposlenih. Iza nas stoji 15 godina rada i iskustva u domenu enterprise aplikacija i infrastrukturnog menadžmenta za finansijske, telekomunikacione i zdravstvene sisteme. Naši klijenti dolaze iz raznih sfera biznisa, što privatnih što javnih.

Ponosni smo na dugoročne poslovne veze sa finansijskim i telekomunikacionim gigantima iz zemlje i regiona. Više informacija o nama, kao i kompletan portfolio naših proizvoda i rješenja možete naći na web adresi

FAQ

Ko sve ima pravo da se prijavi?

Pravo na prijavu imaju svi koji imaju interesovanje za ovom materijom i žele da savladaju osnove konfiguracije mrežnih sistema. Poznavanje računarskih mreža predstavlja prednost jer će olakšati učenje i savladavanje gradiva. Sa druge strane, kurs sam po sebi počinje od osnova administracije računarskih mreža, pa je pogodan i za sve one koji nemaju prethodna iskustva u administraciji mreže, s tim što će zahtijevati redovno vježbanje i posvećenost, kako bi se predavana znanja i vještine savladala i usvojila.

Koja je cijena kursa i kako mogu platiti?

Cijena školarine za Network Admin iznosi 720€. Postoji mogućnost plaćanja u 3 mjesečne rate, a za prijave do 1. marta obezbijedili smo 70€ nižu cijenu školarine na gotovinsko plaćanje.

Šta je sve uključeno u cijenu školarine?

Cijena školarine obuhvata:

  • Pun fond časova (64 časa, 48 sata) prema dvomjesečnom programu
  • Razvojno okruženje, materijali za vježbe, literatura itd.
  • Snimljeni, video materijali svih predavanja, dostupni za pregled i učenje u periodu od dana početka predavanja do 2 sedmice po završetku predavanja.
  • Konsultacije sa predavačima u dogovorenom terminu
Koji je moj benefit od učešća na kursu?

Nakon pohađanja nekog od IT programa na Logate Akademiji, steći ćeš vještine koje su ključne za rad u IT industriji. Kada je riječ o kursu za administraciju mrežnih sistema, poznavanje routing i switch tehnologija, te konfiguracije osnovne Cisco mrežne opreme predstavljaju značajnu prednost na tržišu rada , dok da je za poziciju mrežnog administratora poznavanje routing i switch tehnologija “must have” .

Logate Akademija je polazna tačka ka zaposlenju u jednoj od najprofitabilnijih industrija današnjice.

Kako su organizovana predavanja?

Predavanja počinju 15. marta 2021. godine i održavaće se 2 puta sedmično, u trajanju od 120 minuta. Mjesto održavanja su prostorije Logate Akademije, koje se nalaze na adresi Evropska ulica br. 2, Poslovni centar Knjaz, Dahna. Svakog časa će se prelaziti dio gradiva, po predviđenom rasporedu, a polaznici će imati priliku da sa predavačima organizuju grupne konsultacije, kao i da preslušaju i pregledaju predavanja na e-learning platformi na kojoj se nalaze video zapisi svih predavanja.

Šta ukoliko epidemiološke mjere budu na snazi?

Polaznicima usmjerenja Linux Admin, Java i Web Developer organizovali smo nastavu u online režimu rada, a gotovo svi komentari su bili pozitivni.

Međutim, zbog prirode krusa za administraciju mrežnih sistema, smatramo da bi online režim rada neadekvatan za praćenje nastave, te ćemo u slučaju eskalacije pandemije nastavu zamrznuti.

Rekli su o nama

Kontaktiraj nas:

Evropska 2, Dahna, PC Knjaz
81 000 Podgorica
Tel: +382 77 272 272
Mob: +382 69 232 601
Email: akademija@logate.com