Vještačka inteligencija za osnovce

User Avatar
Goran Šuković
229€
Vještačka inteligencija za osnovce

Pohađanjem kursa „Vještačka intelgiencija za osnovce“ Vaše dijete će:

 • razviti postojeća programerska aznanja i nadograditi ih novim i naprednijim;
 • razviti programersku logiku, analitički način razmišljanja i kreativnost;
 • naučiti da kreira sopstvene programe primjenom principa vještačke inteligencije koji uče računar da samostalno izvršava određene zadatke;
 • kroz saradnju sa drugom djecom iz grupe razviti sposobnosti rada u timu.

O kursu

 • Lekcije 12
 • Quizzes 0
 • Trajanje 24 časa
 • Uzrast 13-14 godina
 • Fond časova Engleski
 • Br. polaznika 12
 • Assessments Yes
Goran Šuković

Doktor nauka - Računarske nauke

Goran je koordinator programa na Logate Akademiji, koji se zainteresovao za programiranje još kao učenik srednje škole, kada je napisao i svoje prve programe. Od tada se bavi programiranjem i projektovanjem softverskih sistema i otkriva načine kako naučiti učenike i studente da programiraju. Već deset godina rukovodi školom programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola i pripremama za takmičenja iz programiranja. Na Prirodno-matematičkom fakultetu UCG izvodio je nastavu iz predmeta Uvod u kompjuterske nauke, Programski prevodioci, Internet tehnologije i Vještačka inteligencija. Učestvovao je u izradi i implementaciji više desetina projekata koristeći programske jezike C/C++, Java, PHP, JavaScript i VB.NET.

Sve kurseve na Akademiji Junior organizujemo 2 puta godišnje, po jednom u polugodištu. Ukoliko ste zainteresovani da prijavite dijete na kurs “Robotika za djecu”, to možete učiti putem ove forme.

Organizacija nastave će se odvijati po sljedećem planu:

 • Raspored predavanja: Petkom u 15:15 ili subotom poslijepodne
 • Trajanje predavanja: 90 minuta

Iznos školarine za pohađanje Akademije Junior iznos 229€ sa PDV-om. Školarinu možete platiti u 3 mjesečne rate, a ona obuhvata:

 • Pun fond časova prema tromjesečnom programu;
 • Pristup snimljenim predavanjima do mjesec dana po završetku programa;
 • Opremu za rad: računar, razvojno okruženje, materijale za vježbu i slično;
 • Mentorski rad sa predavačima u izradi programa;
 • Potvrdu o završenom kursu.
229€