Uvod u programiranje – Python

User Avatar
Seid Kršić
229€

Završetkom kursa “Uvod u programiranje – Python” Vaše dijete će moći da:

 • razumije koncepte i elemente savremenih aplikacija;
 • razumije koncept grafičkog interfejsa i upotrebljava instalirane aplikacije;
 • razumije načine upotrebe računara kao uređaja za kreiranje softvera;
 • primjenjuje softverske alate za implementiranje programa u programskom jeziku Python.

 

O kursu

 • Quizzes 0
 • Trajanje 3 mjeseca
 • Uzrast 15-18 godina
 • Fond časova 24 časa
 • Br. polaznika 12
 • Assessments Yes
Seid Kršić

Diplomirani matematičar

Seid je rođen 20. juna 1994. godine u Beranama, dok je studije završio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer Teorijska matematika. Bio je student povjerenik PMF-a u periodu od 2016-2020 godine, kao i predsjednik NVU “Studentski savez Prirodno-matematičkog fakulteta”. Kao predsjednik SSPMF bio je organizator nekoliko kurseva web programiranja za studente PMF-a, kao i jedan od osnivača “Konferencije studenata tehničkih fakulteta” na teme iz oblasti internet tehnologija.

Radio u više škola kao nastavnik matematike i informatike. Već par godina intenzivno se angažovao i specijalizovao u radu sa osnovcima i srednjoškolcima, sa ciljem da se unapređenjem logičkog, matematičkog, kao i kreativnog razmišljanja kod djece savladaju elementarni, ali i napredni koncepti u programiranju.

Sve kurseve na Akademiji Junior organizujemo 2 puta godišnje, po jednom u polugodištu. Ukoliko ste zainteresovani da prijavite dijete na kurs “Python”, to možete učiti putem ove forme.

Iznos školarine za pohađanje Akademije Junior iznosi 229€ sa PDV-om. Školarinu možete platiti u 3 mjesečne rate, a ona obuhvata:

 • Pun fond časova prema tromjesečnom programu;
 • Pristup snimljenim predavanjima do mjesec dana po završetku programa;
 • Opremu za rad: računar, razvojno okruženje, materijale za vježbu i slično;
 • Mentorski rad sa predavačima u izradi programa;
 • Potvrdu o završenom kursu.
229€