Robotika i programiranje za djecu

User Avatar
Snežana Šćepanović
229€
Robotika i programiranje za djecu

Pohađanjem kursa „Robotika za djecu“ Vaše dijete će:

 • naučiti osnove korišćenja android tablet računara;
 • razumjeti osnovne logike programiranja i programskih naredbi, kao i načina kako računar funkcioniše i “čita” napisane kodove;
 • razviti kreativno i analitičko razmišljanje, i logičko rješavanje problema;
 • razumjeti osnove animacija u 2D prostoru uz primjenu multimedijalnog sadržaja;
 • kroz saradnju sa drugom djecom iz grupe razviti sposobnosti rada u timu.

 

O kursu

 • Lekcije 12
 • Quizzes 0
 • Trajanje 24 časa
 • Uzrast 6-8 godina
 • Fond časova Engleski
 • Br. polaznika 10
 • Assessments Yes

Snežana izvodi nastavu na osnovnim i postdiplomskim studijama na predmetima Uvod u web tehnologije, Web tehnologije, Web dizajn, Interakcija čovjek-računar, Softversko inžinjerstvo, Strategije razvoja informacionih sistema. Posjeduje dugogodišnje pedagoško iskustvo u visokom obrazovanju i učestvovala je u velikom broju EU projekata, a čiji je cilj bio kreiranje novih studijskih programa i inovativnih metoda nastave zasnovanih na učenju kroz igru i rješavanje problema uz primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija.

Sve kurseve na Akademiji Junior organizujemo 2 puta godišnje, po jednom u polugodištu. Ukoliko ste zainteresovani da prijavite dijete na kurs “Robotika za djecu”, to možete učiti putem ove forme.

Organizacija nastave će se odvijati po sljedećem planu:

 • Raspored predavanja: Subotom nakon 13h
 • Trajanje predavanja: 90 minuta

Iznos školarine za pohađanje Akademije Junior iznos 229€ sa PDV-om. Školarinu možete platiti u 3 mjesečne rate, a ona obuhvata:

 • Pun fond časova prema tromjesečnom programu;
 • Opremu za rad: robot Botley 2.0, android tablet Samsung, razvojno okruženje, materijale za vježbu i slično;
 • Mentorski rad sa predavačima u izradi programa;
 • Potvrdu o završenom kursu.
229€