Project Management

User Avatar
Snezana Živaljević
720€

Inspirativan, dinamičan i zanimljiv posao!

Povećanjem brzine kojom se tehnologije mijenjaju i dinamičnosti tržišta u raznim industrijama, u kompanijama se javila potreba da uz povećanu tehnološku kompleksnost, na brz i efikasan način, uz što manje troškove, implementiraju neophodne promjene kako bi ostali konkurentni na tržištu. Dobar Project Management jedan je od ključnih faktora za uspješnost projekata, a samim tim i za mogućnost kompanije da se brzo prilagodi promjenama i bude uspješna. Zato je danas dobar Project Management jedno od strateški važnih poziva za svaku modernu i uspješnu kompaniju. To je inspirativan, dinamičan i zanimljiv posao, kojim uvijek donosite nešto novo, direktno utičete na promjene u vašoj radnoj sredini i konstantno učite. Tokom kursa ćemo sagledati različite aspekte Project Management-a. Učićemo šta čini projektni cikus i koje su osnovne metode, alati i tehnike za iniciranje, planiranje, implementaciju i završetak projekta. Kurs će vam dati dobar osnov za dalji razvoj karijere u ovom pravcu.

Sertifikovani kurs!

Programi na Logate Akademiji formirani su u skladu sa obrazovnim standardima IT struke i usvojeni su od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje u Centru za stručno obrazovanje Crne Gore.
To znači da predstavljaju zvanične programe za sticanje ključnih vještina u oblasti Java i Web programiranja te da polaznicima omogućavaju da na tržištu rada sa stečenim znanjima budu kompetentniji.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Project Management?

 • Na kursu ćeš ovaladati znanjima i tehnikama potrebnim za upravljanjem projektima, kao što su:
 • Izrada Project Charter-a i iniciranje projekta;
 • Izrada svobuhvatnog project plana koji pokriva sve važne aspekte projekta: scope, schedule, troškove, resurse, kvalitet, rizike, plan nabavke, komunikaciju, upravljanje stakeholderima;
 • Upravljanje, nadgledanjei kontrolarealizacije projekta;
 • Završetak projekta;

O kursu

 • Lekcije 13
 • Quizzes 0
 • Trajanje 10 sedmica
 • Uzrast Za odrasle
 • Fond časova 53 časa
 • Br. polaznika 12
 • Assessments Yes

Snežana je diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu-smjer računari.

U Telenoru Crna Gora (Promonte) radila je 10 godina, gdje je učestvovala u
puštanju u rad prve telekomunikacione mreže za mobilnu telefoniju u Crnoj Gori. Radila je kao administrator sistema za obračun i rad sa korisnicima i vodila značajnije projekate iz te oblasti. U tom periodu radila je i kao samostalni konsultant za Schluberger SEMA u projektu migracije BSS sistema za Vodafon Malta.

Nakon toga provela je u Crnogorskom Telekomu 10 godina, gdje je angažovana kao menadžer IT odjeljenja za razvoj i održavanje sistema za poslovnu podršku.

Učestvovala je u brojnim projektima od kojih je najznačajniji uvođenje prvog potpuno konvergentnog skupa sistema za rad sa korisnicima u čitavoj Deutsche Telekom grupi, gdje je bila tehnički vođa projekta.

Zatim je radila u Hrvatskom Telekomu 2,5 godine na poziciji direktora za programe poslovne i IT transformacije.

Trenutno radi kao samostalni konsultant.

Uslovi i procedura prijave

Pravo na prijavu imaju svi koji su zainteresovani da steknu specijalizovano znanje u oblasti Project Managementa.

Rok za prijave je 01. april 2021. godine. Po isteku roka za prijavu, prijavljeni kandidati će biti kontaktirani, a nakon toga će biti objavljena finalna lista polaznika.

Cijena i način plaćanja

Cijena školarine za ovaj kurs iznosi 720€, a može se platiti u 2 mjesečne rate. Kao dodatnu povoljnost nudimo sniženu cijenu školarine za 70€ za prijave do 01. marta na gotovinsko plaćanje.

Kriterijumi selekecije

Kako je broj mjesta na kursu ograničen na 12, težimo da mjesta obezbijedimo za polaznike koji jasno pokažu svoju motivaciju i spremnost na posvećeno praćenje predavanja, učenje i napredak. Polaznici će biti odabrani na osnovu sledećih faktora:

 • Kvalitetno popunjena prijava – ozbiljnost, jasni odgovori na postavljena pitanja, motivacija.
 • Nivo poznavanja materije – kurs je namijenjen svima koji žele da steknu struktuirana znanja i vještine prilikom vođenja projekata. Polaznici koji su se ranije susretali sa projektnim menadžmentom ili su učestvovali u vođenju projekata će moći kvalitetnije da isprate predavanja i uspješno završe kurs.

Kako je organizovana nastava?

 • Početak: 6. april 2021.
 • Trajanje: 10 sedmica
 • Broj polaznika: 12
 • Fond časova: 53 časa
 • Ukupno sati predavanja: 40 sati
 • Termin predavanja: utorkom i četvrkom u terminu 17:00h – 19:00h
 • Nedjeljno opterećenje: 4h predavanja + individualan rad = oko 6 sati rada
720€