Mrežni Admin

User Avatar
Gojko Gogić
720€

Kako kompjuteri komuniciraju?

Mrežna administracija predstavlja kombinaciju aktivnosti u cilju nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Ova obuka je namijenjena mrežnim inženjerima koji konfigurišu i održavaju mreže na strani klijenta i na strani provajdera, kao i menadžerima i prodavcima kojima je potrebno praktično znanje omodernim mrežama. Osim toga, obuka će vam pomoći da proširite svoje znanje u oblasti rutiranja i TCP/IP mreža, rješavate probleme konekcija ka hostovima, radite na Cisco switch-evima i router–ima, kreirate backup i restore konfiguracione datoteke, a savladaćete i upravljanje mrežnom opremom. Administratori mreže su odgovorni za upravljanje softverskim i hardverskim strukturama mreže sistema, kao što je LAN (Local Area Network) ili WAN (Wide Area Network) i za njihovo održavanje. Mreže mogu biti jednostavne, poput nekoliko umreženih računara, ali isto tako mogu sadržati stotine i hiljade povezanih kompjutera. Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od zadataka koji se danas postavljaju pred administratore IT infrastrukture.

Network Admin kurs predstavlja zaokruženu cjelinu, koja će ti predstavljati čvrst temelj za dalji razvoj karijere u ovom pravcu.

Sertifikovani kurs!

Programi na Logate Akademiji formirani su u skladu sa obrazovnim standardima IT struke i usvojeni su od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje u Centru za stručno obrazovanje Crne Gore.
To znači da predstavljaju zvanične programe za sticanje ključnih vještina u oblasti Java i Web programiranja te da polaznicima omogućavaju da na tržištu rada sa stečenim znanjima budu kompetentniji.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Network Admin?

Kombinujući praktične vještine sa teorijskim znanjem, naučićete:

 • Osnovne koncepte računarskih mreža;
 • Switching tehnologije;
 • Routing tehnologije;
 • Osnovnu konfiguraciju CISCO mrežne opreme.

O kursu

 • Lekcije 22
 • Quizzes 0
 • Trajanje 3 mjeseca
 • Uzrast Za odrasle
 • Fond časova 64 časa
 • Br. polaznika 12
 • Assessments Yes

Gojko je rođen u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu kao đak generacije, a potom i gimnaziju „Slobodan Škerović“. Diplomirao je na Elektro-tehničkom fakultetu UCG, smjer Telekomunikacije. Na trećoj godini studija pohađao je višemjesečnu praksu u Crnogorskom Telekomu, kao dio AmCham programa za najbolje studente. Radio je kao profesor u Elektro-tehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, a zatim kao istraživač na BIO-ICT projektu. Od 2017. godine je član kompanije Ericsson AB Stockholm, gdje radi na poziciji IP/MPLS inženjera. Osim računarskih mreža, oblast interesovanja mu je i Web Development.

Savić je diplomirao na Elektro-tehničkom fakultetu UCG u Podgorici, smjer Telekomunikacije. Radio je 2 godine u Crnogorskom Telekomu na različitim pozicijama, a nakon toga je tri godine proveo u kompaniji Ericsson AB Stockholm, gdje je radio kao transport i IP/MPLS inženjer. Od januara 2019. godine zaposlen je u kompaniji Logate, gdje radi kao sistem inženjer. Od 2017. do 2019. godine radio je i kao asistent na Univerzitetu Mediteran, na predmetu Informatika. Oblasti interesovanja racunarske mreze, operativni sistemi i programiranje.

Uslovi i procedura prijave

Pravo na prijavu imaju svi koji imaju interesovanje za ovom materijom i žele da savladaju osnove konfiguracije mrežnih sistema. Poznavanje računarskih mreža predstavlja prednost jer će olakšati učenje i savladavanje gradiva. Sa druge strane, kurs sam po sebi počinje od osnova administracije računarskih mreža, pa je pogodan i za sve one koji nemaju prethodna iskustva u administraciji mreže, s tim što će zahtijevati redovno vježbanje i posvećenost, kako bi se predavana znanja i vještine savladala i usvojila.

Cijena i način plaćanja

Cijena kursa je 720.00€. Način plaćanja: Gotovina ili u 2 mjesečne rate. Cijena Akademije obuhvata:

 • Pun fond časova (64 časa) prema dvomjesečnom programu
 • Razvojno okruženje, materijali za vježbe, literatura itd.
 • Snimljeni video materijali svih predavanja, dostupni za pregled i učenje u periodu od dana početka predavanja, do 2 sedmice nakon posljednjeg predavanja
 • Konsultacije sa predavačima u dogovorenom terminu

Kriterijumi selekecije

Kako je broj mjesta na kursu ograničen na 12, težimo da mjesta obezbijedimo za polaznike koji jasno pokažu svoju motivaciju i spremnost na posvećeno praćenje predavanja, učenje i napredak. Polaznici će biti odabrani na osnovu sledećih faktora:

 • Kvalitetno popunjena prijava – ozbiljnost, jasni odgovori na postavljena pitanja, motivacija.
 • Nivo poznavanja materije – kurs je namijenjen svima koji nemaju, a žele da steknu specijalizovana znanja o administraciji mreža, ali je praktično i problemski orijentisan i zahtijeva izvjestan stepen poznavanja računarskih mreža. Polaznici koji su se ranije susretali sa administracijom mrežnih sistema ili su to izučavali u školi/na fakultetu će moći kvalitetnije da isprate predavanja i uspješno završe kurs.

Kako je organizovana nastava?

 • Početak: 15. mart 2021. godine
 • Trajanje: 12 sedmica + završni test
 • Broj polaznika: 12
 • Fond časova: 64 časa
 • Ukupno sati predavanja: 48 sata
 • Termin predavanja: ponedjeljkom i srijedom u terminu 17:00h – 19:00h
 • Nedjeljno opterećenje: 4 sata + domaći zadaci, vježbanje i samostalan rad = do 8 sati učenja
720€