Mašinsko učenje

User Avatar
Goran Šuković
840€

Mašinsko učenje je kolekcija algoritama i tehnika neophodnih za sintezu sistema koji uče na osnovu podataka, a zasniva se na ideji da postoje generički algoritmi koji vam mogu reći nešto interesantno o skupu podataka. Algoritmi mašinskog učenja su veoma opšti, čvrsto zasnovani na matematici istatistici, i po pravilu ne uzimaju u obzir domensko znanje i preprocesiranje podataka. Koncept mašinskog učenja predstavlja fundament vještačke inteligencije i danas se primjenjuje u gotovo svim industrijama. Stručnjaci iz domena nauke o podacima odgovaraju na pitanje „kako se nakon prikupljanja podataka, njihovog pročišćavanja (Data cleansing) i transformacije u pogodnu formu, na osnovu domenskog znanja biraju statističke metode i algoritmi mašinskog učenja“ u cilju rješavanja postavljenog problema. Mašinsko učenje kurs predstavlja zaokruženu cjelinu, na kojem ćete steći programerske vještine u cilju dobijanja pravog smisla prikupljenih podataka.

Sertifikovani kurs!

Programi na Logate Akademiji formirani su u skladu sa obrazovnim standardima IT struke i usvojeni su od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje u Centru za stručno obrazovanje Crne Gore.
To znači da predstavljaju zvanične programe za sticanje ključnih vještina u oblasti Java i Web programiranja te da polaznicima omogućavaju da na tržištu rada sa stečenim znanjima budu kompetentniji.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Machine Learning?

Na ovom kursu ćete naučiti:

 • osnove programiranja u programskom jeziku Python;
 • i otkriti metode analize i vizuelizacije podataka;
 •  da koristite neophodne alate za analizu podataka;
 •  da koristite algoritme statističke analize za donošenje poslovnih odluka na osnovu podataka;
 •  da koristite alate kao što su Numpy i Pandas;
 •  i uvježbavati selekciju različitih modela predviđanja.

O kursu

 • Lekcije 18
 • Quizzes 0
 • Trajanje 10 sedmica
 • Uzrast Za odrasle
 • Fond časova ...
 • Br. polaznika 14
 • Assessments Yes
Goran Šuković

Doktor nauka - Računarske nauke

Goran je koordinator programa na Logate Akademiji, koji se zainteresovao za programiranje još kao učenik srednje škole, kada je napisao i svoje prve programe. Od tada se bavi programiranjem i projektovanjem softverskih sistema i otkriva načine kako naučiti učenike i studente da programiraju. Već deset godina rukovodi školom programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola i pripremama za takmičenja iz programiranja. Na Prirodno-matematičkom fakultetu UCG izvodio je nastavu iz predmeta Uvod u kompjuterske nauke, Programski prevodioci, Internet tehnologije i Vještačka inteligencija. Učestvovao je u izradi i implementaciji više desetina projekata koristeći programske jezike C/C++, Java, PHP, JavaScript i VB.NET.

Tijana Marković rođena je 20.10.1990 u Nikšiću. Osnovne i specijalističke studije završila je na Fakultetu za informacione tehnologije. Školovanje je nastavila na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gdje je završila master i doktorske studije u oblasti vještačke inteligencije. Dio doktorskih studija provela je kao gostujući istraživač na Univerzitetu Temple u Americi. Trenutno radi kao profesor za predmete iz oblasti programiranja i baza podataka na Fakultetu za informacione tehnologije. Kao istraživač i programer bila je angažovana na velikom broj nacionalnih i internacionalnih projekata.
Petar je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu Crne Gore, na smjeru Računarske nauke. Za sebe kaže da je Data Science i ML entuzijasta jer obožava ,,kada se u haosu uvidi ljepota šablona". Kao bivši takmičar i polaznik škola programiranja, raduje se što je sada došao red na njega da prenese svoje znanje. Najviše voli da radi u Python-u, a od ML alata omiljeni mu je TensorFlow. Od ove godine dio Logate tima za vještačku inteligenciju.

Uskoro više informacija o prijavi za kurs Mašinsko učenje.

840€