Kreiranje igara u programskom jeziku Scratch

User Avatar
Helena Đurović
229€

Pohađanjem kursa “Kreiranje igara u programskom jeziku Scratch” Vaše dijete će:

 • naučiti osnovne programerske koncepte;
 • razviti programersku logiku, analitički način razmišljanja i kreativnost;
 • naučiti da koristi Scratch kreirajuć sopstvenu kompjutersku igricu;
 • imati osnovu za dalje izučavanje programiranja.

 

O kursu

 • Quizzes 0
 • Trajanje 3 mjeseca
 • Uzrast 9-12 godina
 • Fond časova 24 časa
 • Br. polaznika 12
 • Assessments Yes
Helena Đurović

Diplomirani matematičar

Helena već četiri godine djecu podučava kreativnom mišljenju, algoritamskom načinu razmišljanja i rješavanja problema. Nakon višegodišnjeg iskustva stečenog u Ministarstvu prosvjete, odlučila je da svoja znanja i vještine prenese mališanima u Školi programiranja na PMF-u. Zadovoljna lica roditelja bila su sjajan povod za poziv Heleni da se priključi i našem timu na Akademiji Junior.

Diplomirani matematičar, u Agenciji za zaštitu životne sredine provela je 8 godina, gdje je zaslužna za razvoj brojnih baza podataka i aplikacija. Izvrsni rezultati na domaćim i međunarodnim projektima su je preporučili Ministarstvu prosvjete, u kojem od 2016. godine radi kao samostalni savjetnik pri Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije.

Sve kurseve na Akademiji Junior organizujemo 2 puta godišnje, po jednom u polugodištu. Ukoliko ste zainteresovani da prijavite dijete na kurs “Scratch”, to možete učiti putem ove forme.

Iznos školarine za pohađanje Akademije Junior iznosi 229€ sa PDV-om. Školarinu možete platiti u 3 mjesečne rate, a ona obuhvata:

 • Pun fond časova prema tromjesečnom programu;
 • Pristup snimljenim predavanjima do mjesec dana po završetku programa;
 • Opremu za rad: računar, razvojno okruženje, materijale za vježbu i slično;
 • Mentorski rad sa predavačima u izradi programa;
 • Potvrdu o završenom kursu.
229€