Java programiranje

User Avatar
Goran Šuković
1,200€

Java je najpopularniji programski jezik u svijetu!

Java je najpopularniji programski jezik na svijetu. Čak i sa više od 20 godina postojanja, Java ostaje jedan od najrevolucionarnijih i najmoćnijih programskih jezika, sa više od 9 miliona programera širom svijeta i gotovo sveprisutnim pojavljivanjem na listama najtraženijeg programerskog znanja za poslove u IT svijetu. Java je osnova za gotovo svaku mrežnu aplikaciju. Ubrzani razvoj Big Data je primarno ukorijenjen u Javi, a Internet of Things se uveliko gradi na Javi. Moderno obrazovanje na polju računarskih nauka je nekompletno bez kurseva objektno-orjentisanog programiranja i Jave. Upravo zato na Logate Akademiji organizujemo kurs Java programiranje, na kom možeš steći specijalizovana znanja u oblasti Java programiranja, i krenuti sa građenjem svoje karijere u ovom pravcu.

Sertifikovani kurs!

Programi na Logate Akademiji formirani su u skladu sa obrazovnim standardima IT struke i usvojeni su od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje u Centru za stručno obrazovanje Crne Gore.
To znači da predstavljaju zvanične programe za sticanje ključnih vještina u oblasti Java i Web programiranja te da polaznicima omogućavaju da na tržištu rada sa stečenim znanjima budu kompetentniji.

Šta dobijaš sa usmjerenjem Java programiranje?

 • Uvod u jezik Java—Upoznajosnovne koncepte Java programskog jezika
 • Strukture podataka i OOP u Java—Ovladajprincipima objektno–orijentisanog programiranja u Java jeziku
 • Baze podataka —Upoznajse sa bazama podataka i SQL-om
 • HTML, CSS i JavaScript—Upoznajse sa programskim jezicima i principima za pisanje web strana, sajtova i aplikacija.
 • Web aplikacije primjenom Spring Framework-a—ovladajSpring framework-om za kreiranje web aplikacija

O kursu

 • Lekcije 40
 • Quizzes 0
 • Trajanje 5 mjeseci
 • Uzrast Za odrasle
 • Fond časova 160 časova
 • Br. polaznika 12
 • Assessments Yes
Goran Šuković

Doktor nauka - Računarske nauke

Goran je koordinator programa na Logate Akademiji, koji se zainteresovao za programiranje još kao učenik srednje škole, kada je napisao i svoje prve programe. Od tada se bavi programiranjem i projektovanjem softverskih sistema i otkriva načine kako naučiti učenike i studente da programiraju. Već deset godina rukovodi školom programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola i pripremama za takmičenja iz programiranja. Na Prirodno-matematičkom fakultetu UCG izvodio je nastavu iz predmeta Uvod u kompjuterske nauke, Programski prevodioci, Internet tehnologije i Vještačka inteligencija. Učestvovao je u izradi i implementaciji više desetina projekata koristeći programske jezike C/C++, Java, PHP, JavaScript i VB.NET.

Luka Bulatović je saradnik u nastavi i student magistarskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici. Bio je učesnik i pobjednik više domaćih i međunarodnih informatičkih takmičenja. Učestvovao je kao projektant i programer na većem broju projekata u vidu web, desktop i mobilnih aplikacija, implementiranih korišćenjem jezika: Java, C#, VB.Net, C/C++, JavaScript, PHP, uz upotrebu većeg broja alata i tehnologija: Angular, Node.js, Laravel, Yii, Cordova itd. Posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremanju učenika osnovnih i srednjih škola za informatička takmičenja u sklopu Škole programiranja i Ljetnje škole programiranja. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: vještačka inteligencija, diskretna matematika i kriptografija.
Heril Muratović rođen je 14.01.1992. godine u Baru. Završio je Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, na smjeru Računarstvo i informacione tehnologije. Od 2014. godine radi kao softver inženjer, a od 2016. je član Logate tima. Radi na poziciji backend/full stack developera i u svom radu najčešće koristi tehnologije: Spring Boot, JPA/Hibernate, TypeScript, Angular, Python, Laravel, Docker i React Native. U Logate kolektivu često drži obuke iz raznih programerskih oblasti svojim kolegama.
Nađa je rođena 14.11.1990 u Podgorici. Magistrirala je na Fakultetu za Informacione tehnologije 2016. godine, gdje je i radila kao asistent u nastavi na predmetima iz oblasti web tehnologija. Od oktobra 2017. godine student je doktorskih studija na RWTH Aachen Univerzitetu u Njemačkoj, gdje se specijalizira u oblasti online učenja. U Logate Akademiji zapošljena je kao predavač i koordinator za online učenje. Nađa posjeduje široko znanje iz oblasti internet tehnologija (HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS) čemu svjedoče 10 godina iskustva kako u privatnim tako i u akademskim angažmanima.
Dragan Mihaljević je Rišnjanin rođen slučajno na Cetinju, na privremenom radu u Podgorici. Računarima se bavi od osnovne škole, gdje ga lijepa sjećanja vežu za Apple //e. Srednju školu je završio u Kotoru, a fakultet u Podgorici. Osnivač je i jedan od vlasnika kompanije Logate d.o.o. gdje je zaposlen kao sistem inženjer i vođa Operation & Maintenance tima. Između ostalog, radio je u CIS-u Univerziteta CG, Internet CG-u i Crnogorskom Telekomu, uglavnom na pozicijama sistem administratora. Zadnjih petnaestak godina se bavi sistemima koji su zasnovani na open source tehnologijama: Linux/BSD, virtualizacionim platformama i računarskim mrežama.
Tijana Marković rođena je 20.10.1990 u Nikšiću. Osnovne i specijalističke studije završila je na Fakultetu za informacione tehnologije. Školovanje je nastavila na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gdje je završila master i doktorske studije u oblasti vještačke inteligencije. Dio doktorskih studija provela je kao gostujući istraživač na Univerzitetu Temple u Americi. Trenutno radi kao profesor za predmete iz oblasti programiranja i baza podataka na Fakultetu za informacione tehnologije. Kao istraživač i programer bila je angažovana na velikom broj nacionalnih i internacionalnih projekata.

Uslovi i procedura prijave

Pravo na prijavu imaju svi koji su zainteresovani da steknu specijalizovano znanje u oblasti Java programiranja. Predznanje polaznika nije ključno, ali poznavanje osnova programiranja može uveliko olakšati polaznicima da prate tempo kursa. Kurs je praktično i problemski orijentisan i zbog toga zahtijeva od polaznika da imaju razvijenu osnovnu programersku logiku.

Cijena i način plaćanja

Cijena kursa je 1200.00 €. Način plaćanja: Gotovina ili 6 mjesečnih rata (poslednja rata se plaća prije svečanog završetka akademije) Cijena Akademije obuhvata:

 • Pun fond časova (160 časova) prema petomjesečnom programu
 • Oprema za rad: lap top + monitor, razvojno okruženje, materijali za vježbe, literatura itd.
 • Snimljeni video materijali svih predavanja, dostupni za pregled i učenje u periodu od 8 mjeseci od dana početka predavanja.
 • Konsultacije sa predavačima u dogovorenom terminu
 • Mentorstvo tokom izrade finalnog projekta
 • Uvjerenje o stečenim ključnim vještinama iz oblasti Java ili Web programiranja.

Kriterijumi selekecije

Kako je broj mjesta na kursu ograničen na 12, težimo da mjesta obezbijedimo za polaznike koji jasno pokažu svoju motivaciju i spremnost na posvećeno praćenje predavanja, učenje i napredak. Polaznici će biti odabrani na osnovu sledećih faktora:
 
 • Kvalitetno popunjena prijava – ozbiljnost, jasni odgovori na postavljena pitanja, motivacija.
 • Nivo poznavanja materije – kurs je namijenjen svima koji nemaju, a žele da steknu specijalizovana znanja, ali je praktično i problemski orijentisan i zahtijeva izvjestan stepen programerske logike. Polaznici koji su se ranije susretali sa programiranjem ili su ga izučavali u školi/na fakultetu će moći kvalitetnije da isprate predavanja i uspješno završe kurs.
 • Rezultati testa – prednost će imati prijavljeni kandidati koji pokažu dobre rezultate na kratkom testu logike, ali to nije presudni faktor.

Kako je organizovana nastava?

 • Početak: 15. februar 2021.
 • Trajanje: 5 mjeseci + završni projekat (1-2 mjeseca)
 • Broj polaznika: 12
 • Fond časova: 180 časova
 • Ukupno sati predavanja: 120 sati
 • Termin predavanja: ponedjeljkom i srijedom u terminu 18:00h – 20:30h
 • Nedjeljno opterećenje: 5 sati + domaći zadaci, vježbanje i samostalan rad = oko 10 sati učenja
1,200€