Showing 1-6 of 6 results
Snežana Šćepanović

Robotika i programiranje za djecu

Snežana Šćepanović
10
students
229€

Pohađanjem kursa „Robotika za djecu“ Vaše dijete će: naučiti osnove korišćenja android tablet računara; razumjeti osnovne logike programiranja i programskih naredbi, kao i načina...

229€
Helena Đurović

Kreiranje igara u programskom jeziku Scratch

Helena Đurović
12
students
229€

Pohađanjem kursa “Kreiranje igara u programskom jeziku Scratch” Vaše dijete će: naučiti osnovne programerske koncepte; razviti programersku logiku, analitički način razmišljanja i kreativnost; naučiti...

229€
Goran Šuković

Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++

Goran Šuković
12
students
229€

Pohađanjem kursa “Uvod u algoritme i programiranje u jeziku C++” Vaše dijete će: znati da objasni intuitivni pojam algoritma i prepozna ga u svakodnevnom...

229€
Goran Šuković

Vještačka inteligencija za osnovce

Goran Šuković
12
students
229€

Pohađanjem kursa „Vještačka intelgiencija za osnovce“ Vaše dijete će: razviti postojeća programerska aznanja i nadograditi ih novim i naprednijim; razviti programersku logiku, analitički način...

229€
Goran Šuković

Programiranje igara u JavaScript-u

Goran Šuković
12
students
229€

Pohađanjem kursa “Programiranje igara u JavaScript-u” Vaše dijete će: naučiti osnovne programerske koncepte; razviti programersku logiku, analitički način razmišljanja i kreativnost; naučiti da kreira...

229€
Seid Kršić

Uvod u programiranje – Python

Seid Kršić
12
students
229€

Završetkom kursa “Uvod u programiranje – Python” Vaše dijete će moći da: razumije koncepte i elemente savremenih aplikacija; razumije koncept grafičkog interfejsa i upotrebljava...

229€